אודות מוריה

מוריה – החברה לפיתוח ירושלים בע"מ, עוסקת בניהול התכנון ובביצוע של פרויקטי תשתית ובנייה ציבורית בבירת ישראל. החברה משמשת כזרוע הביצוע של עיריית ירושלים ומשרד התחבורה, מקדמת ומיישמת את הפרויקטים התשתיתיים בתחומי התחבורה, הפיתוח האורבני והקמת מבני הציבור המרכזיים. בנוסף משמשת מוריה כזרוע ביצוע הן של רשות מקרקעי ישראל בפיתוח שכונות חדשות והן של הרשות לפיתוח ירושלים וחברת עדן, בקידום הפרויקטים במרכזים העירוניים.

כמו כן משמשת מוריה כחברה כלכלית, ובמסגרת זו מבצעת פרויקטים כלכליים עבור עיריית ירושלים ולרווחת תושביה.

 

חזון החברה

חזון החברה הינו להוות גוף מוביל ובר קיימא בקידום תכנון וביצוע של הפרויקטים הציבוריים המורכבים והגדולים בירושלים.

 

היקף פעילות החברה

בשנים האחרונות, במטרה לתת מענה לכמות הפרויקטים העולה, עברה מוריה שינוי ארגוני נרחב. מהלך זה יצר את התשתית העסקית שאפשרה את הגידול בהיקפי הפעילות ל-1.5 מיליארד ₪ בשנת 2019. ותחזית של למעלה צמיחה נוספת בשנים הבאות.

האתגר העיקרי הניצב כיום בפני החברה הוא לשמר את תרבות הסטארט-אפ המאפיינת אותה, תוך אימוץ גישה עסקית של חברת ענק.

 

פריסת פרויקטים רחבה

מוריה, כחברה המבצעת העיקרית של עיריית ירושלים, מנהלת מעל 300 פרויקטים מסוגים שונים- רכבות קלות, כבישים, מבנים, פארקים וכו', בתקציב כולל של למעלה מ-15 מיליארד ₪.

 

Call Now Button צרו איתנו קשר