קבלת המידע מותנית בתשלום אגרה עפ"י תקנות חופש המידע, להלן סכומי האגרות:

אגרת בקשה– 20 ₪.

אגרת טיפול– 30 ₪ לכל שעת עבודה, החל מהשעה הרביעית, בכל הקשור באיתור המידע, מיונו או בטיפול אחר בבקשה.

אגרת הפקה– 0.20 ₪ לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, 2.50 ₪ לתקליטור מחשב.

המגיש בקשה לקבלת מידע, ישלם אגרת בקשה ויתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה, עד לסכום שלא יעלה על 150 ₪.

פטור מתשלום– מידע אישי – יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול עד 4 שעות עבודה.

עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות – יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה.

אדם המבקש מידע לצורך מחקר אקדמי – יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה.

אדם בעל זכאות לקבלת קיצבה – יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה.

פטור מאגרת הטיפול בעד 4 שעות הינו מעבר ל- 3 השעות הניתנות בכל מקרה במסגרת הגשת הבקשה (כלומר, יינתן פטור עבור 7 שעות עבודה).

אמצעי תשלום– את האגרה ניתן לשלם באמצעות המחאה לפקודת מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ.

2. תהליך הבקשה:

מגיש הבקשה המעוניין בקבלת מידע, ישלח את בקשתו בצירוף המחאה ע"ס 20 ₪, אל הממונה על יישום חוק חופש המידע – גב´ רות זנגי, מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ, ככר ספרא 2 ירושלים, טלפון: 02-6297608; פקס' 02-6296521 דוא"ל ruti@moriah.co.il

הבקשה תטופל בכפוף לתשלום האגרות.

Call Now Button צרו איתנו קשר