2/2019 – ביצוע עבודות מנהור בשיטת חפור וכסה, תשתית, סלילה ופיתוח לפרויקט הפרדה מפלסית אשר וינר בירושלים

  מודעה חלק כללי טופס הצעת מחיר מוקדמות מפרט מיוחד כתב כמויות נספחים 1-4 נספחים 2-4 נספחים 3-4 נספחים 4-4 סיור קבלנים מצגת סיור קבלנים תשובות הבהרה לשאלות קבלנים כתב כמויות כתב כמויות אקסל [...]

70/2018 – ביצוע עבודות להקמת חניון אוטובוסים ומסוף נוסעים במחלף 4/9 בירושלים

  מודעה קישור להורדת מסמכי המכרז הבהרה 1 כתב כמויות אקסל סיור קבלנים הבהרה 2 תשובות להבהרה 2 חומר להבהרה מס 2 הבהרה 3 כתב כמויות מעודכן אקסל מכתב הבהרה 3 חומר מעודכן להבהרה 3 תכניות בהתאם [...]