2/2019 – ביצוע עבודות מנהור בשיטת חפור וכסה, תשתית, סלילה ופיתוח לפרויקט הפרדה מפלסית אשר וינר בירושלים

  מודעה חלק כללי טופס הצעת מחיר מוקדמות מפרט מיוחד כתב כמויות נספחים 1-4 נספחים 2-4 נספחים 3-4 נספחים 4-4 סיור קבלנים מצגת סיור קבלנים תשובות הבהרה לשאלות קבלנים כתב כמויות כתב כמויות אקסל [...]