71/2019 – עבודות הכנה ופירוק, כלונסאות, קירות תמך, עבודות עפר, סלילה, ניקוז, ביוב, תאורה, חשמל,ביצוע תקשורת, השקיה ואחזקה לאורך תקופת הקמת מבני דיור על-ידי יזמים שונים בשכונת מורדות ארנונה, ירושלים

  מודעה חלק כללי מוקדמות ומפרט טכני טופס הצעת מחיר אומדן עלות ביצוע כתב כמויות אקסל פרוטוקול סיור קבלנים הבהרה 1 הבהרה 2 אומדן עלות ביצוע מפרט טכני מיוחד הבהרה 3 נספח ב להבהרה 3 – פרט [...]

458/2018 – ביצוע עבודות להכשרת תוואי הרק"ל קו ירוק (מקטע 28) לרבות ביצוע עבודות עפר, בטון, העתקת ובניית תשתיות, סלילה, מערכות ומבני בידוק, חדר טרפו ועבודות פיתוח ברחוב רופין, דרך בלפור, רחוב ישעיהו ליבוביץ', ובכבישים העוקפים והסובבים את קמפוס ספרא, גבעת רם, ירושלים.

  חלק כללי טופס הצעת מחיר רשימת תכניות רשימת תכניות אקסל כתב כמויות פרוטוקול סיור קבלנים תצ"א הבהרה 1 כתב כמויות כתב כמויות אקסל רשימת תכניות למכרז-מעבדות אייל קראוס אקוסטיקה וגידור [...]