229/2018 – ביצוע עבודות הנדסה אזרחית ומערכות מבנים בחניון שז"ר בירושלים, עם אופציה למתן שירותי תחזוקה ו/או תפעול של החניון התת קרקעי וההפרדה המפלסית בשדרות שז"ר בירושלים

  מודעה הזמנה להציע הצעות מפרט טכני חוזה קבלן מוקדמות רשימת תכניות טופס הצעת מחיר מפרט טכני הנדסה כתב כמויות ומחירים כתב כמויות אקסל קישור למצגת מפגש מציעים