מכרז 339/2018 -כביש אמריקאי דרום ביצוע תשתיות, עפר, גשרים, בטונים, מבני דרך, סלילה ופיתוח.

  מודעה בקשה להשתתף חוזה קבלנים כתב כמויות הזמנה להציע הצעות תנאים כלליים כתב כמויות מפרט מאוחד מודעה שניה הבהרה 1 נספח הוכחת נסיון פרוטוקול סיור קבלנים מצגת סיור קבלנים מפרט מיוחד הבהרה 2 הבהרה 3