פטור ממכרז בועדה 1000-2022 מיום 06-01-2022
פטור ממכרז בועדה 1045-2021 מיום 29-12-2021
פטור ממכרז בועדה 1044-2021 מיום 22-12-2021
פטור ממכרז בועדה 1043-2021 מיום 16-12-2021
פטור ממכרז בועדה 1041-2021 מיום 02-12-2021
פטור ממכרז בועדה 1042-2021 מיום 09-12-2021
פטור ממכרז בועדה 1040-2021 מיום 25-11-2021
פטור ממכרז בועדה 1038-2021 מיום 09-11-2021
פטור ממכרז בועדה 1039-2021 מיום 22-11-2021
פטור ממכרז בועדה 1037-2021 מיום 03-11-2021
פטור ממכרז בועדה 1036-2021 מיום 28-10-2021
פטור ממכרז בועדה 1034-2021 מיום 14-10-2021
פטור ממכרז בועדה 1035-2021 מיום 19-10-2021
פטור ממכרז בועדה 1033-2021 מיום 06-10-2021
פטור ממכרז בועדה 1031-2021 מיום 14-09-2021
פטור ממכרז בועדה 1032-2021 מיום 30-09-2021
פטור ממכרז בועדה 1030-2021 מיום 02-09-2021
פטור ממכרז בועדה 1029-2021 מיום 26-08-2021
פטור ממכרז בועדה 115-2021 מיום 11-08-2021
התקשרות בפטור ממכרז – יועץ מבנה ארגוני
התקשרות בפטור ממכרז – גינון מלחה
Call Now Button צרו איתנו קשר