229/2018 – ביצוע עבודות הנדסה אזרחית ומערכות מבנים בחניון שז"ר בירושלים, עם אופציה למתן שירותי תחזוקה ו/או תפעול של החניון התת קרקעי וההפרדה המפלסית בשדרות שז"ר בירושלים

  מודעה הזמנה להציע הצעות מפרט טכני חוזה קבלן מוקדמות רשימת תכניות טופס הצעת מחיר מפרט טכני הנדסה כתב כמויות ומחירים כתב כמויות אקסל קישור למצגת מפגש מציעים

71/2019 – עבודות הכנה ופירוק, כלונסאות, קירות תמך, עבודות עפר, סלילה, ניקוז, ביוב, תאורה, חשמל,ביצוע תקשורת, השקיה ואחזקה לאורך תקופת הקמת מבני דיור על-ידי יזמים שונים בשכונת מורדות ארנונה, ירושלים

  מודעה חלק כללי מוקדמות ומפרט טכני טופס הצעת מחיר אומדן עלות ביצוע כתב כמויות אקסל פרוטוקול סיור קבלנים הבהרה 1 הבהרה 2 אומדן עלות ביצוע מפרט טכני מיוחד הבהרה 3 נספח ב להבהרה 3 – פרט [...]

page 1 of 3