Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ביצוע עבודות הקמה של המקטע התת קרקעי, כריית מנהרה, פורטלים ופירים, עבודות עפר סלילה ופיתוח כחלק מפרויקט הקו הכחול של הרכבת הקלה בירושלים מספר מכרז 212/2022
מכרז להתקשרות בחוזי מסגרת למתן שירותי ניהול פרויקטים למקוואות ולמבני דת, ברחבי העיר ירושלים מספר מכרז 227/2022
ביצוע עבודות לבניית בי"ס חדשני 18 כ יתות + 6 כתות חנ"מ בשכונת הר חומה, ירושלים מספר מכרז 7004/2021
מכרז לביצוע עבודות תכנון לביצוע, אספקה, התקנה, אחזקה שינויים ותיקונים של מערכות חכמות/ אלקטרוניות ועבודות נוספות במנהרות הגבעה הצרפתית, ירושלים מספר מכרז 22/2022
מכרז לביצוע עבודות להקמת אולפנה וספריה עירונית בשכונת הר חומה, ירושלים מספר מכרז 200/2022
מכרז פומבי (מקוון) לביצוע עבודות להקמת חניון "חנה וסע" מחלף בייט, ירושלים מספר מכרז 292/2021
מכרז לביצוע עבודות להקמת בית ספר בשכונת אבו טור, ירושלים מספר מכרז 155/2022
מכרז לביצוע עבודות להכשרת תוואי רק"ל קו כחול מקטע 21, ציר דרום דרך חברון, ירושלים. כחלק מפרויקט הקו הכחול של הרכבת הקלה, ירושלים. מספר מכרז 7011/2021
מכרז בנייה, סלילה ופיתוח ולסלילת נת"צ ושביל אופניים בשד' מנחם בגין ירושלים. מספר מכרז 102/2022
מכרז פומבי (מקוון) לביצוע חניון האוטובוסים הזמני מלחה, ירושלים מספר מכרז 7013/2021
מכרז לביצוע עבודות להקמת גשר בן-הינום, ירושלים מספר מכרז 201/2022
ביצוע עבודות לבניית גני ילדים ברח' יעקב אלעזר בשכונת רמות, ירושלים מספר מכרז 136/2022
מכרז לביצוע עבודות להקמת מגרש סקיט פארק בשצ"פ 845-850 , שכונת הר חומה, ירושלים מספר מכרז 6564/2021
מכרז להתקשרות בחוזה מסגרת לעבודות בנייה והקמה של מוסדות חינוך ומבני ציבור ברחבי העיר ירושלים מספר מכרז 500/2021
עבודות מוקדמות לבניית דפו לרכבת הקלה במלחה, הקו הכחול, ירושלים מספר מכרז 119/2022
ביצוע עבודות להקמת גני ילדים וכביש גישה, שכונת עיסאוויה, ירושלים מספר מכרז 7005/2021
התקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותי ייעוץ, ניהול, בקרה, ביקורת ותיאום בתחום איכות הסביבה מספר מכרז 120/2022
התקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותי ניהול ופיקוח לתכנון וביצוע שצ"פים ופארקים ברחבי ירושלים מספר מכרז 7012/2021
התקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות תכנון, אספקה, התקנה ואחזקה של פחי אשפה טמונים ברחבי ירושלים מספר מכרז 260/2021
התקשרות בחוזי מסגרת למתן שירותי ניהול פרויקטים לפיתוח רחובות ושבילי אופנים, ברחבי העיר ירושלים. מספר מכרז 10/2022
התקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות פיתוח והקמה של פארקים, גנים ומרחבים ציבוריים ברחבי ירושלים. מספר מכרז 1/2021
התקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותי יעוץ בתחום קשרי קהילה מספר מכרז 3/2022
מתן שירותי ניהול ופיקוח לפרויקט הנגשת מבני ציבור ברחבי ירושלים מספר מכרז 7003/2021
מכרז פומבי מקוון – למתן שירותי חשמל, תאורה, תקשורת ובקרה בפרויקט עוקף צור באהר, ירושלים מספר מכרז 271/2021
Call Now Button צרו איתנו קשר