Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
עבודות אספקה והתקנה של מערכות חשמל, תאורה, תקשורת, בקרה, אוורור ומים בכביש 60 (מחלף רוזמרין עד צומת חוסאן) מספר מכרז 30/2020
ביצוע עבודות תשתית, עפר, בטונים, חדר מישרים, סלילה ופיתוח ברחובות נורדאו, שרי ישראל, שדרות הנשיא השישי בתוואי הקו הירוק והרחובות הסמוכים, כחלק מעבודות הרכבת הקלה (שלוחת הקו הירוק, מקטע 32) מספר מכרז 36/2020
מתן שירותי הבטחת איכות בפרויקט הפרדה מפלסית בגבעה הצרפתית בירושלים מספר מכרז 83/2020
הקמת מעון יום לרבות עבודות עפר, עבודות תשתית, עבודות שלד, עבודות גמר, עבודות מעטפת בניין ועבודות פיתוח, שכונת רמות, ירושלים מספר מכרז 162/2019
ביצוע עבודות להקמת מגרשי ספורט ומתקני ספורט לרבות עבודות הריסה, עבודות תשתית, עבודות עפר, עבודות סלילה, עבודות חשמל, עבודות תאורה, עבודות ניקוז והשקיה ועבודות פיתוח במתחם הצפוני (מתחם הספורט) בגן סאקר, ירושלים מספר מכרז 55/2020
שירותי ניהול ופיקוח לתכנון פרויקט פיתוח רכס לבן בירושלים מספר מכרז 80/2020
ביצוע עבודות שיפוץ והנגשה במבני ציבור שונים בירושלים מספר מכרז 51/2020
ביצוע עבודות קבלניות למיגון אקוסטי דירתי במטרופולין ירושלים מספר מכרז 27/2020
התקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות תשתית, סלילה ופיתוח ברחבי ירושלים מספר מכרז 58/2020
רק"ל מקטע 36 מספר מכרז 67/2020
ביצוע כלל העבודות המפורטות במסמכי ההזמנה ובכלל זה לביצוע עבודות לבינוי והרחבה של בתי הספר "חורב בנים" ו-"חורב בנות" בשכונת קטמון, ירושלים מספר מכרז 35/2020
ביצוע עבודות תשתית, סלילה, מנהור, פיתוח והפרדה מפלסית בצומת הגבעה הצרפתית, ירושלים מספר מכרז 318/2018
Call Now Button צרו איתנו קשר