Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
דרוש מנכ"ל
התקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות שיקום ופיתוח רחובות ושצ"פים ברחבי העיר ירושלים מספר מכרז 156/2019
ביצוע עבודות לבניית גן ילדים (4 כיתות) – לרבות עבודות חפירה, תימוך ודיפון, עבודות חציבה, עבודות שלד, עבודות גמר, עבודות מעטפת בניין ועבודות פיתוח וחניה ברח' יעקב אלעזר בשכונת רמות, ירושלים מספר מכרז 56/2019
ביצוע עבודות להקמת מבנה שירותים ציבוריים בגן רוקפלר בירושלים מספר מכרז 45/2018
ביצוע עבודות שיפוץ ובינוי בבית ספר "פלך", לרבות עבודות להקמת שני אגפים הצמודים למבנה הקיים ובניית קומה נוספת על פני שטח המבנה ועבודות פיתוח, שכונת בקעה, ירושלים מספר מכרז 168/2019
ביצוע עבודות הנדסה אזרחית ומערכות מבנים בחניון שז"ר בירושלים, עם אופציה למתן שירותי תחזוקה ו/או תפעול של החניון התת קרקעי וההפרדה המפלסית בשדרות שז"ר בירושלים מספר מכרז 229/2018
Call Now Button צרו איתנו קשר