Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
לביצוע עבודות להקמת מעון יום וגני ילדים בשכונת גילה, ירושלים מספר מכרז 49/2019
ביצוע עבודות לשדרוג רחובות ברחבי העיר ירושלים מספר מכרז 247/2021
מתן שירותי תכנון אדריכלות נוף בפרויקט עוקף צור באהר מזרח ירושלים מספר מכרז 206/2021
ביצוע עבודות להקמת בית ספר בשכונת ואדי קדום ירושלים מספר מכרז 216/2021
ביצוע עבודות להקמת מבנה מרכז טניס, שכונת קטמון ט', ירושלים מספר מכרז 124/2020
ביצוע עבודות להקמת מעון יום בשכונת תלפיות מזרח, ירושלים מספר מכרז 86/2020
לביצוע עבודות שיפוץ, תוספות בניה ופיתוח בבית ספר ממ"ד הר נוף בנים ובנות, ירושלים מספר מכרז 95/2020
מתן שירותי ניהול ופיקוח לפרויקט תכנון וביצוע מחלף עיסאוויה מספר מכרז 230/2021
לביצוע עבודות תשתית, עפר, בניה, קירות תמך, מת"צ, סלילה ופיתוח בציר שד' גולדה מאיר – מזרחית לצומת הרטום עד למחלף 9/4 (לא כולל) והרחובות הסמוכים, כחלק מעבודות הרכבת הקלה (שלוחת הקו הכחול, מקטע 61) ירושלים מספר מכרז 210/2021
ביצוע עבודות להקמת פארק ציבורי בשכונת הר חומה, ירושלים מספר מכרז 131/2020
ביצוע עבודות להקמת חניון "חנה וסע" לרבות עבודות חפירה, חציבה, דיפון, בניה, סלילה, פיתוח וכן אספקה, התקנה ומתן שירותי אחריות לכלל מערכות החניון, נחל שורק, ירושלים. מספר מכרז 107/2020
מכרז מסגרת לאדריכלי נוף ומקוואות מספר מכרז 126/2020
ביצוע עבודות להקמת מעון יום בשכונת רמות ירושלים מספר מכרז 167/2019
התקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותי פקחי תנועה במטרופולין ירושלים מספר מכרז 90/2020
מתן שירותי ניהול ופיקוח לפרויקט תכנון וביצוע הרחבת כביש 437 במקטע חיזמא – שער בנימין. מספר מכרז 200/2021
לביצוע עבודות לבינוי, הרחבה והקמת אגף נוסף לבי"ס "נעם בנות" (השלמה ל-24 כיתות) ובינוי 4 גני ילדים בשכונת קרית משה, ירושלים. מספר מכרז 62/2020
Call Now Button צרו איתנו קשר