Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ביצוע עבודות לבניית 6 כיתות גני ילדים בהן עבודות חפירה וחציבה, עבודות שלד, עבודות גמר ועבודות מעטפת בניין ברח' מוסא סייק, שכונת שייח' ג'ראח, ירושלים. מספר מכרז 169/2019
ביצוע עבודות לתוספת אגף של 6 כיתות וחיבור האגף למבנה הקיים בבית ספר על-יסודי אור תורה בנות, בשכונת רמות, ירושלים. מספר מכרז 141/2019
ביצוע עבודות תשתית, סלילה, מנהור, פיתוח והפרדה מפלסית בצומת הגבעה הצרפתית, ירושלים מספר מכרז 318/2018
שירותי ניהול ופיקוח לפרויקט הרחבת כביש 60 מצומת חוסאן עד צומת אלעזר מספר מכרז 44/2020
ביצוע עבודות תשתית, בניה, מעטפת, גמרים ופיתוח להקמת בית ספר למצטיינים (24 כיתות) בשכונת בית חנינא, ירושלים מספר מכרז 192/2019
ביצוע עבודות לבניית 18 כיתות לבית ספר יסודי ממ"ד, לרבות עבודות חפירה, עבודות חציבה, עבודות שלד, עבודות גמר ועבודות מעטפת בניין ברח' השופט חיים כהן, שכונת ארנונה, ירושלים מספר מכרז 170/2019
Call Now Button צרו איתנו קשר