Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ביצוע עבודות שיפוץ והנגשה במבני ציבור שונים בירושלים מספר מכרז 51/2020
ביצוע עבודות קבלניות למיגון אקוסטי דירתי במטרופולין ירושלים מספר מכרז 27/2020
התקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות תשתית, סלילה ופיתוח ברחבי ירושלים מספר מכרז 58/2020
רק"ל מקטע 36 מספר מכרז 67/2020
ביצוע כלל העבודות המפורטות במסמכי ההזמנה ובכלל זה לביצוע עבודות לבינוי והרחבה של בתי הספר "חורב בנים" ו-"חורב בנות" בשכונת קטמון, ירושלים מספר מכרז 35/2020
ביצוע עבודות תשתית, סלילה, מנהור, פיתוח והפרדה מפלסית בצומת הגבעה הצרפתית, ירושלים מספר מכרז 318/2018
Call Now Button צרו איתנו קשר